Greenhouse Labs

Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs är en miljö designad för innovation, ett kluster bestående av unga kemiföretag, studenter och forskare vars främsta syfte är att skapa resultat som förändrar framtiden på vägen mot ett hållbart samhälle.

Sedan starten 2012 har ett tiotal företag haft Greenhouse Labs som bas för sin forskning och utveckling. Företagens verksamhet sträcker sig över hela kemiområdet, allt från tidig läkemedelsutveckling och avancerad diagnostik av nyfödda till regenerering av textil, molekylära solceller och framtagande av nya material med skogen som råvara.

Tillgång till en väl fungerande infrastruktur, moderna lokaler, närhet till värdefull kompetens är några av de fördelar som företagen får i Greenhouse Labs. Nyrekrytering av talangfulla studenter och möjligheten till nya samarbeten är andra som företagen själva lyfter fram.

LetsNano AB, 2016 års vinnare av Ingemar Croon Award

Företaget LetsNano AB tilldelades 2016 års Ingemar Croon Award med följande motivering:

Grundarna till företaget har utvecklat unika nanoteknikbaserade dispersioner baserade på vegetabiliska oljor som kan ersätta nuvarande användning av mineraloljor för smörjning, värmeöverföring/energilagring och skärande bearbetning. Teknologin möjliggör en signifikant förbättring av energieffektiviteten  i exempelvis mekanisk produktion och ett miljömässigt fördelaktigt alternativ relativt dagens standard. Teamet bakom idén har en gedigen erfarenhet inom forskningsområdet kompletterat med entreprenöriell erfarenhet från tidigare kommersialisering av högteknologi. Ingemar Croon Award underlättar för bolaget att ta de första stegen mot verifiering av teknologi och kommersiell expansion genom den utvecklande miljö som Greenhouse Labs kan erbjuda.

Korttidshyr labb i Greenhouse Labs

Som medlem i Greenhouse Labs Society har du möjlighet att hyra labbtid i Greenhouse Labs. När ert företags ansökan om medlemskap godkänts går det att boka in sig på ett av våra labb direkt via ett bokningssystem online.

Ansök om medlemskap.

Bokningskalender

Ansökan

Ansökan om att bli ett Greenhouse Labs företag görs genom att fylla i och skicka in följande blankett.

Ansökningsblankett (docx 799 kB)

Ny uppsamlingsplats

Ny tillfällig uppsamlingsplats vid en eventuell utrymning pga ombyggnation runt om på Campus. Ny plats att samlas på är Teknikringen 28 som ligger inne på Kemigården. Den nya platsen gäller fram tills ny information ges.

Broschyr

Här hittar du en  broschyr (pdf 1,1 MB) med information om Greenhouse Labs.

Till sidans topp