Greenhouse Labs

Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs är en miljö designad för innovation, ett kluster bestående av unga kemiföretag, studenter och forskare vars främsta syfte är att skapa resultat som förändrar framtiden på vägen mot ett hållbart samhälle.

Sedan starten 2012 har ett tiotal företag haft Greenhouse Labs som bas för sin forskning och utveckling. Företagens verksamhet sträcker sig över hela kemiområdet, allt från tidig läkemedelsutveckling och avancerad diagnostik av nyfödda till regenerering av textil, molekylära solceller och framtagande av nya material med skogen som råvara.

Tillgång till en väl fungerande infrastruktur, moderna lokaler, närhet till värdefull kompetens är några av de fördelar som företagen får i Greenhouse Labs. Nyrekrytering av talangfulla studenter och möjligheten till nya samarbeten är andra som företagen själva lyfter fram.

Salipro är 2017 års Ingemar Croon award-pristagare

INGEMAR CROON AWARD 2017

Salipro Biotech tog emot 2017 års Ingemar Croon Award

Vid årets Ingemar Croon Awards-prisceremoni tog Salipro Biotech emot årets pris. Priset på 2 MSEK ger en unik möjlighet för unga lovande företag att genom finansiellt stöd utveckla sin affärsidé i ett tidigt skede. Det var femte året som Ingemar Croon Award delades ut och tillfället uppmärksammades genom presentationer av tidigare års pristagare, som alla underströk vikten av utmärkelsen för deras framgång. 

Läs mer om Ingemar Croon Award

Korttidshyr labb i Greenhouse Labs

Som medlem i Greenhouse Labs Society har du möjlighet att hyra labbtid i Greenhouse Labs. När ert företags ansökan om medlemskap godkänts går det att boka in sig på ett av våra labb direkt via ett bokningssystem online.

Ansök om medlemskap.

Bokningskalender

Ansökan

Ansökan om att bli ett Greenhouse Labs företag görs genom att fylla i och skicka in följande blankett.

Ansökningsblankett (docx 799 kB)

Ny uppsamlingsplats

Ny tillfällig uppsamlingsplats vid en eventuell utrymning pga ombyggnation runt om på Campus. Ny plats att samlas på är Teknikringen 28 som ligger inne på Kemigården. Den nya platsen gäller fram tills ny information ges.

Broschyr

Här hittar du en  broschyr (pdf 1,1 MB) med information om Greenhouse Labs.

Till sidans topp