Instrument Service - LIMS

Genom Skolan för kemivetenskaps instrument service ges möjlighet för företagen på Greenhouse Labs och medlemmar i Greenhouse Labs Society att få tillgång till avancerade instrument.

Till sidans topp